خانه / تبریز / پزشکی و سلامت
bar-code

نت برگیم های پزشکی و سلامت

مبلغ پرداختی شما

650,000تومان

سود شما

0تومان

تخفیف

0%

مشاهده نت برگ های
دکتر علی جانی

دکتر علی جانی

0%
خیابان ظفر 8

مبلغ پرداختی شما

20,000تومان

سود شما

0تومان

تخفیف

0%

مشاهده نت برگ های
کلینیک خانم دکتر خوارزمی

کلینیک خانم دکتر خوارزمی

0%
بزرگراه رسالت 13

مبلغ پرداختی شما

30,000تومان

سود شما

0تومان

تخفیف

0%

مشاهده نت برگ های
کلینیک سیب سبز (شریعتی)

کلینیک سیب سبز (شریعتی)

0%
خیابان شریعتی 14

مبلغ پرداختی شما

50,000تومان

سود شما

0تومان

تخفیف

0%

مشاهده نت برگ های
مطب دکتر مفاضی

مطب دکتر مفاضی

0%
سعادت آباد 20