توجه ویژه به مسائل خاصِ معلمان، یک ضرورت است

امروز، دوازدهم اردیبهشت، روز معلم و سالروز شهادت علامه مطهری است. او شخصیتی جامع و استثنائی بود. از سال ١٣٤٨ به بعد که بیشتر خدمتشان می‌رسیدم، بهره‌های فراوان علمی از ایشان بردم. از سال ١٣٥٦ هم در جمع جامعه روحانیت مبارز تهران (که ریاست آن جمع را بر عهده داشت)، از حضورشان بهره مضاعف مى‌بردم. غیرت دینی و شهامتش در برابر افکار انحرافی و التقاطی بی‌نظیر بود. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

بی‌تردید ستون و اساس نظام آموزش و پرورش در همه سطوح، معلمان هستند. هرگونه تغییر و تحولى، نیاز به مشارکت جدی معلمان در امور آموزشی و تربیتی دارد. توجه ویژه به مسائل خاصِ معلمان، یک ضرورت است؛ به ویژه ارتقای شأن و جایگاه آنها.
معلمی شغل نیست، هنر است، عشق و ایثار و فداکاریست. در برابر زحمات بی‌شائبه همه معلمان خوب از دبستان تا دانشگاه و اساتید حوزه، به قامت می‌ایستم و سپاس و تقدیرم را به همه آنها تقدیم می‌نمایم.
تاریخ روزنوشت : ۱۳۹۲/۰۲/۱۲